Ringholm-Logo Ringholm Ringholm page header
Training    Services   |   Whitepapers    Blog    Events    Links   |   About us    Partners    Clients    Contact
Home > Training | Ringholm bv | Tel. +31 33 7 630 636 | info@ringholm.com

Trainingen

De door ons verzorgde trainingen hebben als doel de kennis van de deelnemers op een dusdanige wijze te vergroten dat zij de mogelijkheden van berichtstandaarden (zoals HL7 en DICOM) en integratietoolkits ten volle kunnen benutten, waardoor zij zelf een zo optimaal mogelijke systeemintegratie kunnen bewerkstelligen.

Ringholm verzorgt dit jaar de volgende trainingen:

TrainingDuurInhoud
Overzicht gegevensstandaarden 1 dag Biedt een overzicht van de in de zorg gebruikte gegevensstandaarden (o.a. CDA, DICOM, FHIR, HL7 v2, HL7 v3, SNOMED) , waar deze worden toegepast, en hoe zij aan elkaar gerelateerd zijn.
HL7 Versie 2 2 dagen Een gedetaileerde behandeling van HL7 versie 2, inclusief Nederland-specifieke HL7 aanbevelingen, HL7 parser tools en het op HL7 versie 2 gebaseerde IHE Radiologie profiel.
HL7 Versie 3 en CDA 2 dagen Behandelt de HL7 versie 3 standaard, inclusief de Clinical Document Architecture en Nederland-specifieke HL7 aanbevelingen.
HL7 FHIR 2 dagen Een hands-on cursus over de HL7 FHIR standaard.
HL7 FHIR Profiling 1 day Behandelt het Profile mechanisme van FHIR, de mogelijkheid daar implementatiehandleidingen uit af te leiden, evenenals de validatiemogelijkheden voor FHIR resources.
HL7 FHIR Advanced 1 day Behandelt FHIR implementation best practices en geavanceerde onderdelen uit de FHIR standaard.
DICOM 1 dag Behandelt de karakteristieke elementen van de DICOM standaard, inclusief conformance statements.
DICOM voor gevorderden 2 dagen Behandelt recente toevoegingen aan de DICOM standaard, en hands-on troubleshooting.
IHE Kernprofielen 1 dag Behandelt het IHE proces en biedt een overzicht van een aantal IHE kernprofielen.
IHE XDS/XDS-I Overview 1 dag Behandelt de IHE XDS/XDS-I standaard, inclusief ondersteunende profielen zoals ATNA/EUA/XEU en XD-LAB/XDS-MS/PCC.
IHE XDS voor gevorderden 2 dagen Bevat meer dan 50% hands-on oefeningen, met behulp van XDS/XDS-I/XCA test en simulatie tools.

De trainingen worden gehouden op diverse lokaties in Europa. Bovengenoemde trainingen worden tevens op verzoek als on-site training verzorgd.

Bij het geven van trainingen is het onze doelstelling praktijkervaring over te dragen door deze zo interactief mogelijk te maken. De Ringholm consultants bezitten uitgebreide ervaring op het gebied van het integreren van systemen en het toepassen van toolsets. Gedurende de training zullen we de praktijkproblemen die wij zijn tegengekomen beschrijven, zodat de deelnemers aan de cursus voorbereid zijn op de valkuilen aanwezig in toekomstige integratietrajecten.

A training in progress. Working on an exercise.

 

Snel kennis verkrijgen

Deze trainingen voorzien de deelnemer van een goede kennis van de diverse bericht standaarden. Alle relevante berichten worden beschreven aan de hand van toepassingsscenario's. U leert tevens berichten aan te maken en te testen.

Ondersteunende tools

De deelnemers ontvangen gratis een reeks toolkits. Deze toolkits geven u de mogelijkheid de berichtsructuren en de berichtinhoud te analyseren, berichten te reverse-engineeren, instellingsspecifieke berichtdefinities op te stellen, en conformance profielen op te stellen.


Over Ringholm:

Ringholm bestaat uit een groep Europese consultants met expertise op het gebied van berichtstandaarden en systeemintegratie in de zorgsector. Onze dienstverlening omvat onder andere: cursussen en consultancy op het gebied van berichtstandaarden;.
Zie http://www.ringholm.nl of bel +31 (0)33 7 630 636 voor meer informatie.