Ringholm-Logo Ringholm Ringholm page header
Training    Services   |   Whitepapers    Blog    Events    Links   |   About us    Partners    Clients    Contact
Home > Services | Ringholm bv | Tel. +31 33 7 630 636 | info@ringholm.com

Het Ringholm dienstenpakket

Ringholm biedt een reeks diensten aan op het gebied van data- en systeemintegratie en is daarbij geheel onafhankelijk van specifieke leveranciers, producten of standaarden.

Onze diensten zijn toegesneden op de wensen van de zorgsector zoals deze bestaan bij applicatieleveranciers, zorgverlenende instellingen (bijv. ziekenhuizen, huisartsen, centrale laboratoria, regionale samenwerkingsverbanden) maar ook andere betrokken partijen (bijv. verzekerings maatschappijen, overheden, universiteiten en standaardisatie organisaties).

Ringholm levert zowel advies als een aantal toonaangevende cursussen op het gebied van data- en systeem integratie.

Project Management

Indien u gebruik maakt van de kennis van de Ringholm consultants zijn de kosten gerelateerd aan het ter beschikking hebben van systeemintegratie expertise een stuk lager dan als u deze kennis via uw eigen medewerkers afdekt. Gedetailleerde kennis op het gebied van systeemintegratie en berichtstandaarden behoort waarschijnlijk niet tot de core-activiteiten van uw organisatie en vergt om die reden een bovenmatige inspanning van uw medewerkers.

Door van Ringholm consultants te gebruiken krijgt u toegang tot de benodigde expertise op een flexibele wijze, waarbij zaken als het capaciteitsrisico (het beschikbaar hebben van de juiste hoeveelheid consultants in een fluctuerende markt), en vervanging bij ziekte meteen zijn afgedekt.

De Ringholm consultants hebben hun expertise in het deelgebied systeemintegratie, wat er toe leidt dat de door hen begeleide projecten korter van duur zijn, en dat het project of het product eerder wordt opgeleverd.

Onze dienstverlening op het gebied van projecten en project begeleiding valt uiteen in 3 deelgebieden:

Diensten verleend aan organisaties die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van berichtgebaseerde interfaces:

 • Gezamenlijke ontwikkeling van een berichtgebaseerde interface
  Het gezamenlijk specificeren van de benodigde interface module of het gezamenlijk ontwikkelen van een interface module. Deze diensten zijn gericht op die organisaties die een applicatie ontwikkelen, maar de ontwikkeling van de berichtgebaseerde interfaces (en de kennis van de onderliggende standaarden) willen uitbesteden.
 • Lokalisatie van een berichtgebaseerde interface
  Het aanpassen van een reeds bestaande interface module aan de land- of branchespecifieke eisen en standaarden. (bijv. Duitsland, Nederland, U.S.A.)
Diensten gerelateerd aan de berichtstandaarden zelf:
 • Analyse van- en vertaling tussen berichtstandaarden
  Het opstellen van de vertaalspecificaties van berichten volgens een standaard naar een andere standaard, ter latere implementatie in een applicatie, toolset of communicatie server.
 • Implementatie- of uitontwikkelen van berichtstandaarden
  De analyse welke standaard toe te passen is gegeven de functionaliteit van een applicatie en de rol van de applicatie in het (zorg)proces; de analyse hoe een bepaalde standaard toegepast kan worden teneinde een bepaalde gegevensset te transporteren; het definiën van nieuwe- of aangepaste berichten indien de standaard dit toelaat (bijv. in de vorm van HL7 Z-segmenten of HL7 versie 3 berichten).
   

Lagere kosten

U kunt de kosten gerelateerd aan het ter beschikking hebben van kennis aangaande systeem integratie reduceren door van de Ringholm resources gebruik te maken. Kennis op het gebied van systeemintegratie behoort zeer waarschijnlijk immers niet tot uw core-products.

De ervaring wijst uit dat indien er van onze systeem integratie gerelateerde diensten gebruik gemaakt wordt de projecten sneller verlopen dan normaal.

Een tweetal situaties waarin de kennis van Ringholm behulpzaam kan zijn:

Leveranciers

Een leverancier die op het punt staat een interface module te ontwikkelen heeft vaak niet die resources tot zijn beschikking die de details van de door de interface te gebruiken standaard (zoals bijv. HL7) in voldoende mate kennen. Als de leverancier al integratie specialisten in dienst heeft, dan zijn deze meestal gespecialiseerd in het beheren van reeds eerder gelegde koppelingen.

De documentatie van standaarden zoals HL7 is zeer omvangrijk. Dat is mede een reden is dat de standaard vaak op foutieve wijze geinterpreteerd word. Het kan uiteindelijk leiden tot de noodzaak de interface module achteraf aan te passen, wat een vergroting van de kosten en een vertraging van de oplevering met zich mee brengt.


Over Ringholm:

Ringholm bestaat uit een groep Europese consultants met expertise op het gebied van berichtstandaarden en systeemintegratie in de zorgsector. Onze dienstverlening omvat onder andere: cursussen en consultancy op het gebied van berichtstandaarden;.
Zie http://www.ringholm.nl of bel +31 (0)33 7 630 636 voor meer informatie.